Vi bekjemper svart arbeid

Svart arbeid er en trussel mot velferdssamfunnet, og vi i Øygarden Omsorg jobber kun hvitt!

Det estimeres at svart arbeid i Norge årlig utgjør flere hundre milliarder kroner, og privat renhold er en av bransjene hvor mange betaler svart. Flere undersøkelser viser at over 50 % av alle som betaler for renhold i hjemmet betaler svart, og sannsynligvis er dette tallet vesentlig høyere.

Ved svart arbeid blir ikke beløpet fakturert, og det blir ikke betalt moms til staten for oppdraget, og det blir ikke betalt skatt/arbeidsgiveravgift til stat og kommunen for lønnen. Svart arbeid undergraver velferdssamfunnet i Norge, da pengene som ikke går til staten kunne finansiert skoler til barna eller sykehjem til eldre, eller politi, bedre veier og andre tjenester som kommer alle innbyggerne til gode. Når dette beløpet utgjør flere hundre milliarder årlig i Norge så viser det hvor store beløp som ikke kommer staten til gode, og det på en ulovlig måte.

Det er nemlig ulovlig å drive svart arbeid, og innenfor renholdstjenester i hjemmet så ble det i 2018 bestemt av regjeringen at husholdninger som kjøper renhold i hjemmet må bruke renholdere registrert i renholdsregisteret til Arbeidstilsynet. (Klikk her for dette registreret) Dette betyr at det også er ulovlig for forbrukerne å benytte selskap som ikke er registrert i arbeidstilsynets renholdsregister.

Og hva om du betaler svart, og ikke er fornøyd med arbeidet som er gjort? Hva om uhell skjer, og ting i hjemmet blir ødelagt? Da angrer man fort på at man i utgangspunktet «sparte penger» ved å betale svart.

Vi i Øygarden Omsorg forsøker å holde prisene så lave som mulig, men av all vår inntekt går 20 % videre til staten i moms. I tillegg betaler vi alle ansatte minimum tarifflønn, og oppå dette betaler vi feriepenger, pensjonssparing, forsikringer, tilknytting til bedriftshelsetjeneste, og på toppen av dette 14,1 % i arbeidsgiveravgift. I tillegg kommer tidsbruk i transport til våre kunder, drivstoff, utstyr og vaskemidler, i tillegg til administrasjon og andre kostnader. Og hva om en av våre ansatte blir syk? Da har vedkommende rett på lønnen han/hun skulle hatt, og vi må lønne en ny ansatt for oppdraget.

Vi som selskap tar ansvar, og bekjemper svart arbeid, ved å kun tilby hvitt arbeid! Vi håper at du som forbruker gjør det samme, og gjerne at du også velger et lokalt selskap til bestilling av renhold og omsorgstjenester.

Velkommen til oss, vi har tid til deg.

Ta gjerne kontakt med oss på mail post@oygardenomsorg.no eller telefon, 477 99 990, vi er tilgjengelig helt til kl. 21, mandag-torsdag!