Samtale/Måltidsvenn

Ensomhet blant eldre er et økende folkehelseproblem i Norge, noe som også fører til dårlig appetitt, og vektnedgang for eldre. 1 av 6 av alle mennesker i Norge sliter med ensomhet, og hvert år øker desverre denne andelen. Alle mennesker søker sosialt samvær, det er slik vi mennesker er skapt. Å møte en person som lytter til deg, og viser empati, forbedrer livsgleden til et menneske.

For mange øker livskvaliteten ved å spise sammen med andre, og spesielt for eldre er dette en nødvendighet for et godt liv. Sosialisering under måltidene fører til at personen spiser mer mat, får i seg mer væske, og dette fører til en bedre livs og helsesituasjonen.

Kjenner du selv på et behov for en samtalevenn eller måltidsvenn, eller er det noen som står deg nær som du vil bestille dette for? Ta kontakt med oss for en nærmere prat, vi har tid til deg!

Forespørsel samtale-/måltidsvenn